JWC MUFFIN MONSTER & AUGER MONSTER

SCREENING WASHER MONSTER

2019-05-02T12:11:15+00:00

JWCE Screening Washer Monster เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการกำจัดขยะ/ของเสียที่ดักจับได้โดย Bar Screen ซึ่งติดตั้งอยู่ทั่วไปในระบบบำบัดน้ำเสีย โดย Screening Washer Monster จะบดตัด ทำความสะอาด และบีบอัด ขยะที่มาจาก Bar Screen ให้มีขนาดที่เล็กลง Screening Washer Monster สามารถทำให้ขยะที่ผ่านตัวอุปกรณ์สะอาดขึ้นได้กว่า 50% ในขณะที่ปริมาตรของขยะลดลงถึง 80% ดังนั้นขยะและของเสียต่างๆที่มาจาก Bar Screen จึงมีกลิ่นที่ลดลง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนเพราะบดตัดจนละเอียด สามารถลดจำนวนครั้งในการนำไปถมที่หรือนำไปกำจัดได้น้อยลง ขยะเดียวกัน Soft Organic ต่างๆก็ไม่ถูกทำลาย เพราะสามารถไหลเข้าสู่ระบบบำบัดได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังมีส่วนที่จะบีบอัดขยะ ที่บดตัดแล้วให้มีปริมาตรเล็กลง และมีความชื้นลดลงด้วยเช่นกัน ข้อดีและคุณลักษณะของ Auger Monster ลดปริมาตรของของเสียได้ถึง 80% มีความสะอาดเพิ่มขึ้นถึง 50% และแห้งกว่าขยะที่ออกมาจาก Bar Screen ทั่วๆไป 50% ลดกลิ่น [...]

MUFFIN MONSTER

2019-05-02T12:11:53+00:00

Mini Monster Model 20000 JWCE Muffin Monster Model 30000 ออกแบบและมีการพัฒนาโดยต่อเนื่องมากว่า 30 ปี เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะ/ของแข็งที่ปะปนมากับน้ำเสีย ซึ่งขยะและของแข็งดังกล่าวมักจะสร้างปัญหาให้กับระบบ ทำให้อุปกรณ์ในระบบบำบัดฯ เสียหาย/อุดตัน ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง Muffin Monster Model 30000 มีความสามารถบดตัดวัสดุ/ขยะ/ของแข็ง ที่ปะปนมากับน้ำเสียได้แทบทุกชนิด ด้วยการออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทานผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี Dual Shaft ในการบดตัด สำหรับวงการ การบำบัดน้ำเสีย Muffin Monster จะใช้สำหรับการบดตัดขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียก่อนส่งเข้าระบบบำบัด บดตัด Sludge ในระบบบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสูบน้ำเสียหาย ในขณะที่วงการอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ Muffin Monster สำหรับบดตัดสิ่งเจือปนต่างๆ อาทิ การผลิตกระดาษ การผลิตปิโตรเลียม การผลิตอาหาร สำหรับในต่างประเทศ ยังมีการใช้งานในเรือนจำ และทัณฑสถานต่างๆ เพื่อป้องกันการอุดตันในท่อส้วม และป้องกันไม่ให้เครื่องสูบทำงานหนักเกินไปอีกด้วย Muffin Monster ยังต้องการการดูแลรักษาที่น้อยมาก ไม่ต้องมี [...]

MINI MONSTER

2019-05-16T05:41:01+00:00

Mini Monster Model 2000 JWCE Mini Monster Model 20000 เป็นอุปกรณ์ เพื่อการแก้ปัญหาในการกำจัดขยะ และของแข็งที่ปะปนมากับน้ำเสีย ให้น้อยลงอย่างไม่เคยทำได้มาก่อน Mini Moster ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่มีไม่มากนักโดยอาศัยเทคโนโลยีเดี่ยวกัน กับ Dual Shaft Grinder ของ JWCE รุ่นใหญ่ๆ อาทิ เพื่อใช้ในสถานีสูบน้ำเสียขนาดเล็ก ในท่อทางไหลของ Sludge และในระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการ บดตัด Sludge ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อไม่ให้ Sludge สร้างปัญหาหรือทำให้อุปกรณ์ตัวอื่นๆในระบบเสียหาย เช่น Sludge Pump, Centrifugal Pump, Heat Exchanger และ Belt Presses. Mini Monster จะบดตัดขยะ และของแข็งที่ปะปนมากับน้ำเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันและมีอัตราการไหลที่ราบรื่น นอกจาก นี้ Mini Monster ยังต้องการการดูแลรักษาที่น้อยมาก ไม่ต้องมี [...]

CHANEL MONSTER

2019-05-02T12:12:27+00:00

Mini Monster Model 20000 JWCE Channel Monster เป็นอุปกรณ์สำหรับงานบำบัดน้ำเสียส่วนหน้า และสถานีสูบน้ำที่เข้ามาทดแทนเทคโนโลยี Comminutor ด้วยความสามารถที่สูงกว่า ความทนทานที่มากกว่า และให้ความประหยัดตลอดจนติดตั้งได้ง่ายกว่า Channel Monster เป็นการรวมเอาอุปกรณ์ Screen และอุปกรณ์บดตัดขยะเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียที่มีปริมาณสูงๆได้ดี พร้อมทั้งยังสามารถบดตัดขยะ / ของแข็งที่ปะปนมากับน้ำเสีย ให้เหลือเพียงเศษชิ้นเล็กๆ ที่จะไม่ทำให้อุปกรณ์ในระบบบำบัดต่างๆ อาทิ เครื่องสูบน้ำ วาล์ว และท่อทางตลอดจนเครื่องจักรอื่นๆเสียหาย ตัว Screen Drum ให้ความสามารถในการป้องกันขยะไหลเข้าสู่ระบบ และให้ความแน่นอนว่าขยะทุกชิ้นจะได้รับการบดตัด ซึ่งมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Perforated และแบบ Coil ด้วยเทคโนโลยีแบบ Dual Shaft Grinder พร้อมทั้งการคัดสรรวัสดุที่ทนทาน เพื่อผลิตเป็น Channel Monster พร้อมทั้งทางเลือกในการใช้ใบบดตัด ทำให้สามารถรองรับขยะหรือของเสียที่มีจำนวนมากในอัตราการไหลที่สูง Channel Monster ยังต้องการการดูแลรักษาที่น้อยมาก ไม่ต้องมี Clean out trap [...]

AUGER MONSTER

2019-05-02T12:12:59+00:00

JWCE Auger Monster เป็นเครื่องจักรที่รวบรวมอุปกรณ์สำหรับงานการบำบัดน้ำเสียส่วนหน้า ถึง 5 ชนิดเอาไว้ในตัวเดียวกัน ได้แก่ เครื่องบดตัดขยะที่ปะปนมากับน้ำเสีย (Grinder) สกรีนสำหรับคัดแยกขยะ(Screen) ระบบล้างทำความสะอาดขยะเพื่อลดกลิ่นเหม็น(Washer) ระบบลำเลียงที่จะพาขยะและสิ่งไม่พึงประสงค์สำหรับระบบบำบัดออกมาจากน้ำ เสีย(Conveyor) และอุปกรณ์สำหรับบีบอัดเพื่อลดปริมาตรและทำให้ขยะที่แยกออกมาแห้ง ขึ้น(Dewatering and Compacting) Auger Monster ให้ความคุ้มเงินในการใช้งานี่มากกว่า โดยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดการของเสียที่ปะปนมากับน้ำเสีย อาทิ ให้จำนวนครั้งในการขนถ่ายออกไปทิ้งที่น้อยกว่า และมีความสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นเมื่อเทียบกับระบบสกรีนแบบเดิมๆ Auger Monster สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว และยังสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้โดยไม่ต้องทำโรงเรือนครอบ ไม่ต้องมีระบบสายพานลำเลียงขยะ และยังสามารถติดตั้งได้ในที่แคบๆ เช่น ติดตั้งลงในสถานีสูบน้ำ ได้อีกด้วย ข้อดีและคุณลักษณะของ Auger Monster ติดตั้งได้ง่าย ในระบบระบายน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียได้ทันที โดยมีงานโยธาน้อยมาก รวบรวมเอาอุปกรณ์สำหรับงานบำบัดน้ำเสียส่วนแรก ไว้ทั้งหมด สามารถบดตัด เศษผ้า ก้อนหิน ถุงยางอนามัย ผ้าอนามัย พลาสติก ขวดแก้ว ขยะ ฯลฯ ให้เป็นเศษชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 5-8 [...]