Project Description

Gorman-Rupp Roto-Prime Self-Priming Centrifugal Pump (RS/RD-SERIES) ออกแบบมา โดยเฉพาะ สำหรับงานการสูบจ่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม และอนุพันธ์ของปิโตรเลียม อาทิ Solvent ต่างๆ ด้วยเครื่องสูบแบบ Roto-Prime สามารถที่จะระบาย เอาอากาศหรือความดัน ที่ค้างอยู่ในท่อออกไป ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นๆช่วย

การทำงานของเครื่องสูบ Roto-Prime เริ่มขึ้นเมื่อมีอากาศ หรือ ฟองอากาศที่มีแรงดันในขณะที่เริ่มสูบ หรือเมื่อสูบไปแล้ว แต่เกิดอากาศทางท่อดูด (ซึ่งโดยปรกติเครื่องสูบทั่วไปก็จะเกิด Air Block – สูบไม่ได้) แต่เครื่องสูบ Roto-Prime จะมีปั๊ม ช่วยไล่อากาศอยู่ในตัวเอง จะสามารถไล่อากาศ ออกจากท่อดูดไปสู่ท่อส่ง และล่อของเหลว เข้ามาเพื่อเข้าสู่วงรอบ การสูบแบบปรกติต่อไป

ด้วยการทำงานของเครื่อง สูบ Roto-Prime ทำให้เหมาะสำหรับการ สูบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งมีโอกาศเกิด Vapor หรือ อากาศภายในระบบได้สูง (เนื่องจากระเหย เป็นไอได้ง่าย) โดยเฉพาะการสูบ จ่ายผ่านระบบ ท่อกลางแจ้งที่มีอุณหภูมิสูง ตัวเรือนของเครื่องสูบ มีให้เลือกทั้ง Ductile Iron และ Cast Steel ใบพัดเป็น Aluminum หรือ Bronze (Option)

Gorman-Rupp ยังมีเครื่องสูบ Standard Centrifugal ที่เหมาะสำหรับ การสูบผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในรู่น VGH-Series นอกจากนี้ ยังมีเครื่องล้างถัง น้ำมันใต้ดิน และ เครื่องสูบน้ำมัน ติดเครื่องยนต์สามารถป้องกันการ สป๊าร์ค ซึ่งได้รับการรับรองจาก UL อีกด้วย