Project Description

LJM Recirculation Pump รุ่น RCDR และ RCPG เป็นเครื่องสูบน้ำ/เร่งการไหลของน้ำ สำหรับงานที่ต้องการการสูบปริมาณมากๆ แต่ต้องการแรงสูบส่งต่ำ (น้อยกว่า 2 เมตร) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานการสูบน้ำเวียนกลับในระบบบำบัดน้ำเสีย อาทิ ระหว่าง AN กับ DN Tank หรือ การเวียนกลับเพื่อเพิ่มระยะเวลาการบำบัด การผลักน้ำระบายน้ำท่วม เป็นต้น การใช้ Recirculation Pump จะช่วยให้มีการใช้พลังงานที่ต่ำในขณะที่สูบน้ำได้มาก อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านระบบท่ออีกด้วย

LJM Submersible Pump รุ่น RCDR และ RCPG มีตัวเรือนให้เลือกทั้งแบบ Stainless Steel และ เหล็กหล่อเคลือบ Epoxy ใบพัดมีทั้งแบบ Stainless Steel และแบบเหล็กเหนียว มีทั้งแบบขับโดยตรงและขับผ่าน Planetary Gear ภายในตัวของเครื่องกวนมี Sensor ตรวจจับความร้อน และตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ เข้ามาสู่ห้องเครื่องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน พร้อมทั้งมีรูปแบบการติดตั้ง ที่หลากหลายให้เหมาะกับการใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ เพื่อการเลือกใช้ และกำหนดจุดติดตั้งตลอดจน กำหนดวิธีการติดตั้ง Submersible Mixer ที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะงานของท่าน