Project Description

RVPG Flowmaker

LJM Submersible Mixer รุ่น MRPG-MEDIUM FLOWMAKER เป็นเครื่องกวนใต้น้ำแบบจุ่มแช่ที่เหมาะสำหรับการกวนน้ำเสียในบ่อที่มีความ ลึกไม่มาก ที่ไม่สามารถใช้ Flowmaker รุ่นปรกติธรรมดาได้ อีกทั้งสำหรับในการกวนผสม เพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอน ที่ต้องการความนุ่มนวล อาทิ ในบ่อ De-nitrification หรือบ่อ Process อื่นๆ

LJM Submersible Mixer รุ่น MRPG ให้ความนุ่มนวลในการกวนผสมโดยมีอัตราการหมุนของใบพัด ไม่เกิน 7 เมตรต่อวินาที ที่รอบใบพัดไม่เกิน 148 รอบต่อนาที ตัวเรือนของเครื่องกวนฯ มีการเคลือบด้วย Epoxy ป้องกันการกัดกร่อนของน้ำเสีย มีขนาดของมอเตอร์ตั้งแต่ 1.1 กิโลวัตต์ ถึง 3.0 กิโลวัตต์ ใบพัดสามครีบแบบเรือเดินสมุทรทำจาก Stainless Steel ปราศจากการบิดงอเมื่อทำงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 800 มม. ขับเคลื่อนผ่าน Planetary Gear ที่รอบต่ำสุด 148 รอบต่อนาที ในขณะที่มีการใช้พลังงานเพียงประมาณ 4.0 วัตต์ต่อลูกบาศ์กเมตร ภายในตัวของเครื่องกวนมี Sensor ตรวจจับความร้อน และตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ เข้ามาสู่ห้องเครื่องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน โปรดติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ เพื่อการเลือกใช้และกำหนดจุดติดตั้งตลอดจนกำหนดวิธีการติดตั้ง Submersible Mixer ที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะงานของท่าน