Project Description

RVPG-FLOWMAKER

LJM Submersible Mixer รุ่น RVPG-FLOWMAKER เป็นเครื่องกวนใต้น้ำแบบจุ่มแช่ ที่มีอัตราการหมุนของใบพัดต่ำ แต่สามารถพัดพาน้ำได้เป็นปริมาณมาก ในขณะที่ใช้พลังงานน้อย เหมาะสำหรับการกวนผสมน้ำเสีย ในขบวนการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ่อขนาดใหญ่ หรือบ่อที่มีความจุสูงๆ ที่มีความต้องการในการป้องกันมิให้ Sludge ตกตะกอน และเพื่อความต้องการในการพัดพาน้ำให้มีความนุ่มนวลเพื่อมิให้ Sludge แตกตัว ด้วยการออกแบบใบพัด เพื่อการกวนที่คล้ายใบพัดเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ อันเป็นลักษณะเฉพาะของ LJM ทำให้เครื่องกวนฯ ของ LJM มีค่า Trust สูงกว่าคู่แข่งในรุ่นเดียวกัน และให้อัตราการพัดพาน้ำที่สูงกว่า อีกทั้งการที่ใบพัดทำมาจาก Acid-Proof Stainless Steel ทำให้พัดไม่บิดงอในขณะทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ

ตัวเรือน ของเครื่องกวนฯ มีการเคลือบด้วย Epoxy ป้องกันการกัดกร่อนของน้ำเสีย มีขนาดของมอเตอร์ตั้งแต่ 1.1 กิโลวัตต์ ถึง 5.5 กิโลวัตต์ ใบพัดแบบสองครีบ/หรือสามครีบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 2,100 มม. ขับเคลื่อนผ่าน Double Planetary Gear ที่รอบต่ำสุด 27 รอบต่อนาที ในขณะที่มีการใช้พลังงานเพียงประมาณ 2.5 วัตต์ต่อลูกบาศ์กเมตรเท่านั้น

โปรด ติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ เพื่อการเลือกใช้ และ กำหนดจุดติดตั้งตลอดจนกำหนดวิธีการติดตั้ง Submersible Mixer ที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะงานของท่าน