ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคมที่ผ่านมา Gorman-Rupp Pumps จากสหรัฐอเมริกา ได้จัดอบรมด้านเครื่องสูบน้ำ Self-Priming ร่วมกับเพ็ญเทค ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าของภูมิภาค Asia-Pacific (Asian Distribution Center) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนจำหน่ายจากประเทศ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จำนวน10 ท่าน ซึ่งวิทยากรในครั้งนี้คือ Mr.Todd Wise – International Program Manager และ Mr.Daren Elmes – Area Manager Asia-Pacific เป็นผู้บรรยายร่วมกับ คุณวีระชัย กาญจนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ เพ็ญเทค

ห้องอบรมสัมมนา ของเพ็ญเทค และ Asian Distribution Center สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 15 ท่าน ภายในประกอบไปด้วยสินค้าตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องสูบ น้ำ พร้อมทั้งมีเครื่องสูบน้ำ Self-Priming รุ่น T3A3S-B เป็นเครื่องสาธิตและระบบท่อแก้ว วาล์ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบแบบปรับความเร็วรอบได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในเหตุการณ์ต่างๆที่จะ เกิดกับเครื่องสูบน้ำ ทั้งนี้ Gorman-Rupp และเพ็ญเทค ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรม ครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ปัญหา และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

สำหรับท่านผู้สนใจสามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ผ่านพนักงานขายของบริษัทฯ หรือติดต่อโดยตรงที่่แผนกธุรการ 02-373-0844-6 กด 0