ลักษณะงาน

 • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบ
 • ประสานงาน และติดตามการขายและบริการหลังการขาย ให้กับกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ เพื่อรักษา และเพิ่มยอดขาย
 • แสวงหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับลูกค้า เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
 • สร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าที่ดูแล ให้สามารถต่อยอดผลประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้
ลักษณะงาน

 • ติดตั้ง ทดสอบ และ ซ่อมแซม และให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าของบริษัท
 • ให้ความรู้และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักการบริการ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เดินทางไปต่างจังหวัดและทำงานล่วงเวลาได้

สนใจกรุณาส่งประวัติและรายละเอียดส่วนตัว มาที่

บริษัท เพ็ญเทค จำกัด
79/586-7 หมู่ 8 หมู่บ้านธารารมณ์ ถนนสุขาภิบาล 3 (รามคำแหง)
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02 373 0844 – 6 | โทรสาร. 02 728 2332

หรืออีเมล์มาที่ admin@pentech.co.th