พนักงาน เพ็ญเทค เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม จาก LJM

เมื่อเดือน พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัท เพ็ญเทค จำกัด ได้ส่งพนักงานสองท่านไปเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคในตัวผลิตภัณฑ์ ของ LJM ที่เมือง Ringkobing ประเทศ Denmark. เป็นเวลา 5 วัน ในการฝึกอบรมดังกล่าวได้ครอบคลุม ความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ LJM ทำการผลิต การเลือกขนาดของเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการใช้งาน รายละเอียดเทคนิคการติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักร ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย ได้มากขึ้น โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดย Mr.Mogens S. Madsen ผู้ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรง ในการผลิต จำหน่าย และให้บริการหลังการขาย แก่ผู้ใช้ LJM ทั่วโลก มากว่า 20 ปี