บริษัท เพ็ญเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือน มกราคม 2534 โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มก่อตั้ง เพ็ญเทค ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่งเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของเครื่องสูบน้ำยี่ห้อ Gorman-Rupp ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกสำหรับเครื่องสูบน้ำชนิด Self-Priming Centrifugal Pump

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา เพ็ญเทค ได้ปรับปรุงและขยายขอบข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ในด้านของสินค้า เพ็ญเทค ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Submersible Mixer ของ LJM จากประเทศเดนมาร์ก Grinder for Wastewater ของ JWCE จากสหรัฐอเมริกา Special Application Pump ของ Cornell จากสหรัฐอเมริกา และยังร่วมมือกับ Grundfos (Thailand) ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย Submersible Pump อีกด้วย

ในด้านของการบริการ เพ็ญเทค ได้ร่วมมือกับ Gorman-Rupp จัดตั้ง Asian Distribution Centerเพื่อให้บริการในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ที่ต้องการใช้ สำหรับภูมิภาค Asia-Pacific นอกจากนี้ เพ็ญเทค ยังได้จัดเตรียมให้มีคลังอะไหล่ขนาดใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่มีจำหน่าย รวมถึงการมีศูนย์ซ่อมและมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีช่างเทคนิคที่ชำนาญการและได้รับการฝึกอบรมเสมอๆ เพื่อให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับการใช้สินค้าที่จำหน่ายโดย เพ็ญเทค นอกจากนี้แล้ว เพ็ญเทค ยังมีการให้บริการแก่ลูกค้าถึงที่ (On-Site Service) อย่างครบวงจรอีกด้วย

ด้วยพันธกิจของ เพ็ญเทค 3 ด้าน คือ การนำเสนอสินค้าและบริการที่ถูกต้องกับงานและให้เหมาะกับการใช้งาน การให้บริการหลังการขายที่น่าประทับใจ และการพัฒนาองกรค์ ทั้งในด้าน สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ บุคคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ เพ็ญเทค ยึดถือและสั่งสมเป็นประสบการณ์มาตลอดระยะเวลา 20 ปี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้ที่เกี่ยวของทุกฝ่ายที่ใช้สินค้าและบริการจาก เพ็ญเทค จะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด