คุณวีระชัย กาญจนวัฒนา ให้การต้อนรับ Mr.Mogens Madsen จาก LJM ประเทศ เดนมาร์ก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคิรีขันธ์ Mr.Mogens มาเยือนประเทศไทยหลายครั้ง ครั้งนี้เป็นการมาเพื่อพักผ่อนและเยี่ยมเยียนผู้บริหารและพนักงานเพ็ญเทค โดยได้ท่องเที่ยวทั่วภาคเหนือของไทย และพักผ่อนต่อที่ อ.หัวหิน Mr.Mogens เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการเลือกใช้งาน Submersible Mixer โดยร่วมงานกับ LJM กว่า 30 ปี