บริษัท เพ็ญเทค จำกัด โดย คุณวีระชัย กาญจนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับพนักงานและครอบครัว พร้อมทั้งถือโอกาสนี้ฉลองครบรอบปีที่ 23 ในการก่อตั้งบริษัทฯ ณ ธีรมา คอทเทจ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและครอบครัว ในการเป็นครอบครัวเพ็ญเทคหนึ่งเดียวกัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557