เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2558 พวกเราได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของไทย