รดน้ำดำหัว ปีใหม่ไทย

รดน้ำดำหัว ปีใหม่ไทย

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2558 พวกเราได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของไทย

By |2017-01-08T09:00:53+00:00ตุลาคม 11th, 2016|news release|

About the Author: