คุณวีระชัย กาญจนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ็ญเทค จำกัด และผู้บริหาร รับมอบโล่รางวัล Asia Pacific Top-Sales Award จาก Mr.Daren Elmes, Area Manager Asia-Pacific และ Mr.Todd Wise, International Program Manager ในฐานะที่ทำยอดขายได้สูงที่สุดของภูมิภาคนี้ ประจำปี 2013 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา